Dużo osób, chcąc rozkręcić interes, kupić koparkę, samochód, dom, czy mieszkanie, decyduje się na pożyczki, kredyty, raty, czy właśnie leasing. Czym tak naprawdę jest wspomniany wcześniej leasing? To przekazanie danej osobie praw do użytkowania określonego dobra materialnego, takiego jak samochód, pewna kwota pieniędzy, mieszkanie, ziemia, i inne. Warunkiem jest jednak ustalenie ratalnych opłat, pobieranych od leasingobiorcy przez uzgodniony umownie czas, które składają się z elementu kapitałowego, odzwierciedlającego wartość dobra, a także elementu odsetkowego, czyli wynagrodzenia dla leasingodawcy. Istnieje kilka rodzajów leasingu koparki, traktując liczbę stron, biorących udział w transakcji jako kryterium podziału, wyróżniamy leasing bezpośredni, kiedy to jedna strona zawiera umowę z drugą, a także leasing pośredni, gdy w transakcji uczestniczą osoby postronne, takie jak np. przedsiębiorstwo leasingowe. Wyróżniamy także leasing zwrotny, doskonale nadający się dla małych firm, które nie posiada gotówki, ale środki trwałe. Oddanie części środków w ręce profesjonalnej firmy leasingowej, zapewnia przypływ gotówki. Leasing operacyjny umożliwia leasingobiorcy prawo do wykupu przedmiotu leasingu za wcześniej określoną kwotę, ale dopiero po upływie zawartej wcześniej umowy z leasingodawcą. Leasing norweski, polega na tym, iż pierwsza wpłata leasingobiorcy zbliżona jest do wartości przedmiotu leasingu, a kolejne raty są symboliczne lub w ogóle nie występują. A teraz trochę teorii i wyjaśnień. Leasingodawca to osoba, posiadająca dane dobro materialne, które użytkuje inna osoba lub firma czy przedsiębiorstwo za określoną kwotę i na określony okres czasu, leasingobiorca, natomiast to osoba korzystająca z przedmiotu leasingu. Ważną rolę w tym mechanizmie odgrywa towarzystwo ubezpieczeniowe, zajmujące się ubezpieczaniem przedmiotów leasingu, najczęściej wyborem towarzystwa zajmuje się leasingodawca, jednak w sytuacji, gdy leasingobiorca chce zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe, wszystkie koszty ubezpieczenia spadają na jego barki. Podmiotem pojawiającym się rzadko w transakcji leasingu jest poręczyciel, jego rola okazuje się istotna, w sytuacji, gdy leasingobiorca nie wydaje się być wiarygodny, czy wypłacalny finansowo, wtedy zabezpieczeniem dla leasingodawcy będzie poręczenie osoby trzeciej, a także zastaw dóbr materialnych poręczyciela. Miano poręczyciela może otrzymać osoba prywatna, jak również firma, czy przedsiębiorstwo. Możliwe jest także wcześniejsze zakończenie leasingu koparki, poprzez rozwiązanie umowy przez którąś ze stron. Najczęściej to leasingodawca decyduje się na taki krok, ponieważ nieodpowiedzialni korzystający niekiedy nie wywiązują się z umowy. Przykładami mogą być sytuacje takie jak te, gdy leasingobiorca udostępnia przedmiot leasingu trzeciej osobie, kiedy zwleka z kolejną ratą, nie utrzymuje przedmiotu leasingu w należytym stanie, czy nie usuną szkód, jakich dokonał podczas użytkowania danego dobra. Zdarza się także rozwiązywanie umów przez leasingobiorców, sytuacjom takim sprzyja nieuczciwość leasingodawców, na przykład, kiedy wady dobra uniemożliwiają jego prawidłowe użytkowanie przez korzystającego. Ja widać leasing jest mechanizmem skomplikowanym, dlatego decydując się na ten rodzaj transakcji powinniśmy zgłosić się do firmy lub przedsiębiorstwa, zajmującego się leasingiem, po potrzebne wskazówki i dobrą radę. Wybór odpowiedniego dla nas rodzaju leasingu jest zadaniem kluczowym i najtrudniejszym, jednak po dokonaniu właściwej, przemyślnej decyzji, będziemy czerpać z niej tylko i wyłącznie oczekiwane przez nas korzyści. Dla wielu leasing może okazać się znakomitą formą uzyskania środków inwestycyjnych.